Nätverk för cyber- och informationssäkerhet


Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

- Vad kan vi göra för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och skydda vårt samhälle, våra företag och våra innovationer?

- Vem bestämmer och var går skiljelinjer i ansvar? 

- Hur kan privata och offentliga aktörer samarbeta kring informationssäkerhet? 

Här diskuterar vi hur vi gemensamt ställer oss inför detta och hur vi skyddar oss mot potentiella digitala angrepp från främmande makt och it-relaterad brottslighet - samtidigt som vi undviker att säkerhetsarbetet inkräktar på medborgares integritet och rätt till insyn. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

Mötesledare i nätverket är Hanna Linderstål. Hanna har över 20 års erfarenhet av kartläggningar och hotbildsanalyser i virtuella kanaler. Hon har föreläst både nationellt och internationellt om cyberhot, hacktivism, troll, informationspåverkan och näthat. Hon är även vd för, och grundare av Earhart Business Protection Agency som arbetar för ökad kunskap, insikt och förmåga att möta dagens risk- och hotbild,  och är drivande i arbetet att öka näringslivets och myndigheters kunskap om informationspåverkan och virtuella hot. 

 

Hanna Linderstål 

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

  

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Microsoft Teams, torsdagen den 14 maj, kl. 10.00-11.00

 

 

 

Hösten 2020: 

 

Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot 

Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. Inrikesminister Mikael Damberg (S) är ansvarig i regeringen för cybersäkerhetsfrågorna, och är verksam vid justitiedepartementet. På dagens möte berättar han mer om regeringens arbete för att skydda Sverige, och hur vi förebygger, upptäcker och hanterar antagonistiska cyberhot mot Sverige och minskar sårbarheterna från cyberattacker.

En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet, säger inrikesminister Mikael Damberg. Vid dagens träff finns det även möjlighet att diskutera med inrikesministern och ställa frågor. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 3 september 2020 (info om tid kommer snart) 

 

 

Cyber-samverkan mellan företag och myndigheter - hur gå till väga? 

 

Robert Limmergård, generalsekreterare, och Annika Avén, ansvarig cyberförsvar - Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Men hur kan både företag och myndigheter samverka för att cybersäkra Sverige? Hur uppnår vi en strategisk dialog mellan privat- och offentlig sektor inom cybersäkerhetsområdet? 

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård och Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar, diskuterar på dagens möte med nätverket om hur detta kan åstadkommas i praktiken och vad som måste till från politikens håll för att främja strategisk dialog och samarbete. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 15 september, kl. 09.30-12.30

 

 

Det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin 

Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program  

Hur väl rustat står Sverige mot digitala påtryckningar från Ryssland eller andra främmande makter i val? Hur håller vi huvudet kallt när det hettar till i valrörelser och fakta mot politiker och partier är för "smaskiga" för att kunna motstås? På dagens möte diskuterar Martin Kragh vid Utrikespolitiska institutet med nätverket kring trollfabriker, manipulatörer och nätverk av botar som förstärker budskap från partier på ytterkanter och underblåser social oro, särskilt från ryskt håll. Hur oroliga bör vi vara? 

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Han var tidigare även styrelseledamot i den svenska avdelningen av Transparency International (2012-2016). Kraghs forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet. 

F7, Fleminggatan 7, måndagen den 12 oktober 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Digital suveränitet - statens kontroll över sin information 

Nils Öberg, generaldirektör Försäkringskassan

Molntjänster är överlag kostnadseffektiva och leder till ökad tillgänglighet. Fast när program och data lagras på servrar utanför landets gränser ökar risken för att kontrollen över uppgifter som skapas och bearbetas av svenska offentliga aktörer går förlorad. Upphandling av programvara kompliceras också av att allt fler IT-tjänster flyttar ut i molnet. Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg har lanserat en vitbok om publika molntjänster i offentlig verksamhet. Här kräver han svensk digital suveränitet, vilket innebär att den svenska stats- och kommunala förvaltningen måste ha suverän kontroll över sin information, säger Öberg. Under dagens träff diskuterar han med nätverket kring detta, och hur vi kan åstadkomma detta i praktiken. 

F7, Flemingatan 7, fredagen den 13 november 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Dropbox, OneDrive och Icloud - (Cyber-)säkerhet i molntjänster 

Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige

Idag är molntjänster ett verktyg som används av de flesta verksamheter, för att underlätta informationsutbyte. En molntjänst kan vara ett smidigt sätt att dela filer med andra. En molntjänst innebär dock att du hyr lagringsutrymme på ett stort företags server. Hur säkert är detta egentligen? Hur skyddar man sig och sin verksamhet från dataläckor och intrång? 

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame, och är en av endast sju personer i hela världen som innehar en "nyckel till internet". På dagens träff berättar hon mer om cybersäkerhet i de molntjänster som många av oss använder i arbetet dagligen, och hur man gör för att bäst skydda sin information. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 2 december 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.