Cybersäkerhet


 

Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

- Vad kan vi göra för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och skydda vårt samhälle, våra företag och våra innovationer?

- Vem bestämmer och var går skiljelinjer i ansvar? 

- Hur kan privata och offentliga aktörer samarbeta kring informationssäkerhet? 

Här diskuterar vi hur vi gemensamt ställer oss inför detta och hur vi skyddar oss mot potentiella digitala angrepp från främmande makt och it-relaterad brottslighet - samtidigt som vi undviker att säkerhetsarbetet inkräktar på medborgares integritet och rätt till insyn. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm

Mötesledare för nätverket är Pernilla Rönn, Head of Cyber Security på Combitech. 

Pernilla Rönn, mötesledare

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Tidigare träffar i nätverket finner du här:

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

Kommande träffar:  

 

 

Det osynliga hotet - Hur arbetar Polisen med cyberbrott?

1

Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion Nationellt IT-brottscentrum


Att bli utsatt för olika typer av cyberattacker har numera blivit ett reellt hot mot företag världen över. Hur företaget agerar i en sådan sits är kritiskt – risken att förlora känslig data eller pengar är stor. Trots detta är det fortfarande få företag som berättar att de blivit utsatta för cyberattacker, och få som polisanmäler. Hur arbetar polisen mot detta osynliga hot, och vilka utmaningar står de inför när det gäller cyberbrott?

Jan Olsson är expert på bedrägerier med 28 års erfarenhet av polisarbete, och har ägnat 10 år till arbete mot bedrägerier. Sedan hösten 2018 har han arbetat mer med komplexa cyberbrott på Swedish Cybercrime Center (SC3). Dessutom föreläser han nationellt och internationellt om allt från monetära hot och samhälleliga konsekvenser av slapphäntheten runt cyberbrott och bedrägerier.

Torsdagen den 3 februari 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Valåret 2022: Partierna samtalar om Sveriges cyberpolitik


Från vänster: Daniel Bäckström (C) Centerpartiets försvarspolitiska talesperson. Hanna Gunnarsson (V), vice ordförande för vänsterpartiet och ledamot i försvarsutskottet. 

Sverige är ett land som är beroende av digitaliserade system och nätverk. Cyberattacker har däremot länge varit ett fenomen exkluderat till IT-världen. Men under sommaren 2021 trädde hotet in i vardagen då nästan 800 Coop-butiker var tvungna att stänga ned efter en attack mot deras kassasystem. Detta påverkade stora delar av det svenska folket och har därför väckt många frågor kring den svenska cyberpolitiken: Hur ser Sveriges försvars- och krishanteringsstrategi ut mot cyberattacker? Bör man förbereda sig på att samhället kan stängas ned vilken dag som helst? Kan detta vara ett hot mot den svenska freden och demokratin?

För att diskutera detta har Alltinget, i valårsanda, bjudit in till debatt. Gäster är Centerpartiets försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström (C). Opponent blir Vänsterpartiets vice ordförande och ledamot i försvarsutskottet Hanna Gunnarsson (V).

Det blir en spännande träff där vi diskuterar svenska cyberpolitik med representanter från två av Sveriges riksdagspartier.

Onsdagen den 6 april 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Desinformation - ett hot mot rikets säkerhet?

EU Disinfo Lab

EU Disinfolab är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som främst tacklar och undersöker desinformationskampanjer mot EU. Hur förhindrar man att EU:s medlemsländer och institutioner utsätts för desinformationskampanjer, och hur undergräver det grundläggande demokratiska värden? Under denna träff ska EU Disinfo Lab berätta om sitt arbete och vilka hot de ser mot EU och dess medlemsländer idag.

Onsdagen den 8 juni 2022, kl. 09.30-12.30. OBS! Denna träff och gästens presentation sker på engelska.

 

 

 

Cyberhot och civilförsvarets motståndskraft

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säker kommunikation på MSB

Sverige digitaliseras i en oerhörd hastighet och en ogenomtänkt teknisk lösning kan få förödande konsekvenser, både för företag, privatpersoner och samhället i stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har därför en viktig roll i cyberförsvaret. Vilka är de största utmaningarna i deras arbete? Och hur jobbar de för att skydda samhällsviktig verksamhet?

Åke Holmgren är chef för avdelningen cybersäkerhet och säker kommunikation på MSB. Han berättar för nätverket om MSB:s roll i cyberförsvaret och hur de jobbar för att göra samhället robust mot framtida attacker.

Stockholm, onsdagen den 13 september 2022. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Helsingborgshem - Vad kan man lära sig av en planerad cyberattack?


Richard Mauritsson, IT-chef Helsingborgshem

Under hösten 2021 släppte SVT serien Hackad. En programserie där fyra professionella hackare attackerar både privatpersoner och företag för att undersöka och medvetandegöra vilka risker som finns i vårt digitala samhälle. I ett av avsnittet undersöker de konsekvenserna av en attack mot företag med samhällsviktiga funktioner. I avsnittet medverkade Helsingborgshem för att se om de professionella hackarna kunde ta över deras IT-system och manipulera verksamhetskritisk data. Hur såg IT-säkerheten på bolaget ut i slutändan? 

Richard Mauritsson, IT-chef på Helsingborgshem, berättar om vilka lärdomar och insikter de dragit efter SVTs experiment. Hur har de arbetat med cybersäkerhet efter dokumentären? Och hur värdefulla är intrångsexperiment som redskap i IT-säkerhetsarbete? 

Onsdagen den 23 november 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Mer förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revlandhampus@altinget.se eller telefon 073 069 78 81

 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk