Cybersäkerhet


Mötesledare Pernilla Rönn, Head of Cyber Security på Combitech.

Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen under en säsong. Varje tillfälle består av samtal med särskilt inbjudna gäster och mellan deltagarna i gruppen. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Fika och gemensam lunch ingår.  

 

 

Cyberhot mot samhällsviktiga funktioner: energisektorn

Titti Norlin, chef för tillsyn och försörjningstrygghet samt ansvarig för cyber-och informationssäkerhet på Energimyndigheten. 


Just energisektorn är en samhällsaktör som mer frekvent än tidigare, utsätts för cyberangrepp. Cyberangrepp är något som kan förväntas öka, med anledning av det rådande världsläget och den pågående energikrisen. Mot bakgrund av detta återstår en viktig fråga, hur ska det ökande cyberhotet, som riktas mot vårt samhälle, hanteras?

Energimyndigheten har till uppdrag att verka för försörjningstrygghet, men ansvarar också för att samordna och utveckla samhällets krisberedskap. Under 2021 tog Energimyndigheten fram specifika säkerhetsföreskrifter för energisektorn, som ställde krav på, dels mer frekventa riskanalyser av nätverk, dels grundläggande informationskrav. Hur efterföljs denna nya linje och hur jobbar Energimyndigheten för en cybersäker energisektor?

Träffen gästas av Titti Norlin, cybersäkerhetsansvarig på Energimyndigheten, som ska dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv på energisektorns utsatthet och energimyndighetens roll. 

Stockholm, torsdagen den 16 mars 2023, kl 09.30-12.30 

 

 Politiken kring cybersäkerhet

                                                                                      

Niels Paarup-Petersen (C)                 Carl Fredrik Wettermark

Cyberangrepp sker dagligen i Sverige både av främmande makt och genom kriminella aktörer som utsätter verksamheter för brott. Metoderna utvecklas ständigt i takt med teknikutvecklingen, vilket kan medföra stora samhälleliga konsekvenser. Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp.

Hur ser Sveriges nationella strategi ut och vad är på gång inom detta politikområde? För att besvara dessa frågor gästas nätverket av Niels Paarup-Petersen (C), talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Träffen kommer också att gästas av Carl Fredrik Wettermark som är ansvarig för cybersäkerhetsfrågor på Nationella säkerhetsrådet. Fler talespersoner tillkommer. Under träffen ger Niels och Carl Fredrik med flera sina perspektiv på politken, och som vanligt finns utrymme att ställa alla brännande frågor.

Stockholm, onsdagen den 10 maj 2023, kl 09.30-12.30

 

Cybersäkerhet och försvar

Richard Oehme, senior rådgivare på Knowit. Bild: Aktuell Säkerhet

Cyberattacker sker dagligen och det ställer höga krav på beredskapen i samhället. NCSC är Sveriges senaste tillskott i arbetet för att öka den nationella cybersäkerheten och riktar stort fokus åt försvarsfrågor som sker på den virtuella arenan. Hur ser cyberförsvaret ut idag? Vad kan vi förvänta oss framöver?

Dagens träff gästas av Richard Oehme som har lång erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsfrågor och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA och MSB. På MSB var han under åtta års tid chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Nu är Richard senior advisor på Knowit där han arbetar med att stödja samhällsviktiga aktörer i digitala säkerhetsfrågor inom ramen för totalförsvar och civilt försvar. Richard är även ordförande i Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) cyberförsvarsgrupp.

Stockholm, tisdagen den 26 september 2023, kl 09.30-12.30

 

 Övriga datum 2023:

  • Onsdagen den 22 november 

 

Övriga datum 2024:

  • Torsdagen den 18 januari
  • Torsdagen den 14 mars
  • Torsdagen den 2 maj
  • Tisdagen den 24 september
  • Onsdagen den 20 november 

 

Med förbehåll för ändringar. 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Sofie Himmelstrandsohi@altinget.se eller telefon 0720925621

Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Här kan du finna tidigare träffar

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk