Nätverk för cyber- och informationssäkerhet


Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

- Vad kan vi göra för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och skydda vårt samhälle, våra företag och våra innovationer?

- Vem bestämmer och var går skiljelinjer i ansvar? 

- Hur kan privata och offentliga aktörer samarbeta kring informationssäkerhet? 

 

Här diskuterar vi hur vi gemensamt ställer oss inför detta och hur vi skyddar oss mot potentiella digitala angrepp från främmande makt och it-relaterad brottslighet - samtidigt som vi undviker att säkerhetsarbetet inkräktar på medborgares integritet och rätt till insyn. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Nätverksträffarna äger rum i konferenslokaler i centrala Stockholm. 

Samtalsledare är Mikael Odenberg, tidigare riksdagsledamot, statsråd (försvarsminister) och generaldirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät. Idag  är Mikael ordförande i Karolinska Institutets styrelse, preses i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, föreläsare och moderator. 

Mikael Odenberg 

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

  

 

 

Träff 1: 

Digitalisering och cybersäkerhet - strategiska hot och risker 

Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security på it-konsultföretaget Knowit och Ordförande för Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) Cyberförsvarsgrupp  

Ska digitaliseringen kunna fortsätta måste cybersäkerheten i Sverige öka. Hur åstadkommer vi detta i praktiken? Richard Oemhe, expert på frågor som rör cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på Knowit, berättar idag mer om detta och diskuterar med nätverket kring åtgärder och förebyggande insatser för både små och stora verksamheter.  

Richard har lång erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsfrågor och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA och MSB. På MSB var han bland annat med och byggde upp Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Utöver det har han även varit ansvarig för regeringskansliets säkerhetssektion och chef för en analysfunktion på Statsrådsberedningen. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 6 februari 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

 

Träff 2:  

Den geopolitiska teknologiska maktkampen mellan USA och Kina – hur påverkas Sverige? 

 

Erik Windmar, samordnare för cybersäkerhet på Regeringskansliet, Statsrådsberedningen 

Dagens geopolitiska spänningar karaktäriseras av hur ekonomi, innovation och teknik blivit huvudingredienser. Att kontrollera, skydda och utvinna fördelar ur de flöden som passerar våra territorier och bygger våra moderna samhällen är därmed kärnan i en geoekonomisk strategi. Det kan handla om informationsflöden, finansiella flöden såsom banktransaktioner, handelsflöden inom komplexa värdekedjor, direktinvesteringar och innovationsflöden. Hur påverkar maktkampen mellan USA och Kina på det teknologiska området Sverige? Hur kan vi skydda och förbereda oss informationssäkerhetsmässigt? 

Erik Windmar är samordnare för cybersäkerhet i Statsrådsberedningen, och berättar idag mer om arbetet kring cybersäkerhet för Regeringskansliets räkning och hur geopolitiska spänningar och maktbalanser påverkar oss här i Sverige. 

 

och senare samma träff 

 

Cyber-samverkan mellan företag och myndigheter - hur gå till väga? 

 

Robert Limmergård, generalsekreterare, och Annika Avén, ansvarig cyberförsvar - Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Men hur kan både företag och myndigheter samverka för att cybersäkra Sverige? Hur uppnår vi en strategisk dialog mellan privat- och offentlig sektor inom cybersäkerhetsområdet? 

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård och Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar, diskuterar på dagens möte med nätverket om hur detta kan åstadkommas i praktiken och vad som måste till från politikens håll för att främja strategisk dialog och samarbete. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 20 mars 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Träff 3:

Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot 

(Träff tillsammans med Altingets nätverk för digitalisering i offentlig sektor)

Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. Inrikesminister Mikael Damberg (S) är ansvarig i regeringen för cybersäkerhetsfrågorna. På dagens möte berättar han mer om regeringens arbete för att skydda Sverige, och hur vi förebygger, upptäcker och hanterar antagonistiska cyberhot mot Sverige och minskar sårbarheterna från cyberattacker.

En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Klarahuset, Drottninggatan 33. OBS: NYTT DATUM! Fredagen den 24 april 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Träff 4: 

Det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin 

Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program  

Hur väl rustat står Sverige mot digitala påtryckningar från Ryssland eller andra främmande makter i val? Hur håller vi huvudet kallt när det hettar till i valrörelser och fakta mot politiker och partier är för "smaskiga" för att kunna motstås? På dagens möte diskuterar Martin Kragh vid Utrikespolitiska institutet med nätverket kring trollfabriker, manipulatörer och nätverk av botar som förstärker budskap från partier på ytterkanter och underblåser social oro, särskilt från ryskt håll. Hur oroliga bör vi vara? 

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Han var tidigare även styrelseledamot i den svenska avdelningen av Transparency International (2012-2016). Kraghs forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 14 maj 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Träff 5: 

Dropbox, OneDrive och Icloud - (Cyber-)säkerhet i molntjänster 

Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige

Idag är molntjänster ett verktyg som används av de flesta verksamheter, för att underlätta informationsutbyte. En molntjänst kan vara ett smidigt sätt att dela filer med andra. En molntjänst innebär dock att du hyr lagringsutrymme på ett stort företags server. Hur säkert är detta egentligen? Hur skyddar man sig och sin verksamhet från dataläckor och intrång? 

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame, och är en av endast sju personer i hela världen som innehar en "nyckel till internet". På dagens träff berättar hon mer om cybersäkerhet i de molntjänster som många av oss använder i arbetet dagligen, och hur man gör för att bäst skydda sin information. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 11 juni 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »