Cybersäkerhet


Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

- Vad kan vi göra för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och skydda vårt samhälle, våra företag och våra innovationer?

- Vem bestämmer och var går skiljelinjer i ansvar? 

- Hur kan privata och offentliga aktörer samarbeta kring informationssäkerhet? 

Här diskuterar vi hur vi gemensamt ställer oss inför detta och hur vi skyddar oss mot potentiella digitala angrepp från främmande makt och it-relaterad brottslighet - samtidigt som vi undviker att säkerhetsarbetet inkräktar på medborgares integritet och rätt till insyn. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm

Mötesledare för nätverket är Pernilla Rönn, Head of Cyber Security på Combitech. 

Pernilla Rönn, mötesledare

Programmet uppdateras löpande nedan. Tidigare träffar i nätverket finner du här:

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

Kommande träffar:  

Helsingborgshem - Vad kan man lära sig av en planerad cyberattack?


Richard Mauritsson, IT-chef Helsingborgshem

Under hösten 2021 släppte SVT serien Hackad. En programserie där fyra professionella hackare attackerar både privatpersoner och företag för att undersöka och medvetandegöra vilka risker som finns i vårt digitala samhälle. I ett av avsnittet undersöker de konsekvenserna av en attack mot företag med samhällsviktiga funktioner. I avsnittet medverkade Helsingborgshem för att se om de professionella hackarna kunde ta över deras IT-system och manipulera verksamhetskritisk data. Hur såg IT-säkerheten på bolaget ut i slutändan? 

Richard Mauritsson, IT-chef på Helsingborgshem, berättar om vilka lärdomar och insikter de dragit efter SVTs experiment. Hur har de arbetat med cybersäkerhet efter dokumentären? Och hur värdefulla är intrångsexperiment som redskap i IT-säkerhetsarbete? 

Stockholm, onsdagen den 23 november 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

EU:s cybersäkerhetsarbete

Jörgen Samuelsson, cybersäkerhetsexpert på ENISA. 

Med dagens rådande politiska omvärldsläge har behovet av att skydda nätverk, program och data från intrång av obehöriga, kanske aldrig varit större. Med en cyberarena som inte tar hänsyn till nationsgränser kan en IT-attack involvera många olika aktörer, varför transnationella samarbeten är en viktig faktor i strävan efter förebyggande åtgärder. 

ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, har till uppgift att uppnå en hög gemensam nivå av cybersäkerhet i Europa. Byrån, som inrättades 2004 och stärktes genom EU:s cybersäkerhetsakt, bidrar till EU:s cybersäkerhetspolitik och samarbetar med medlemsstater för att öka motståndskraften mot cyberangrepp. Jörgen Samuelsson är cybersäkerhetsexpert på ENISA:s enhet för marknad, certifiering och standardisering (MCS) och har mångårig erfarenhet inom cybersäkerhetsarbete på EU-nivå. Han har bland annat arbetat på regeringskansliet med informationssäkerhetsfrågor i EU-förhandlingar och varit nationell samordnare av EU:s direktiv om informationssäkerhet (NIS) hos MSB.

På dagens träff gästar Jörgen nätverket för att berätta om hans erfarenheter och kunskaper kring cybersäkerhetsarbetet inom EU. Vad kan vi lära av varandra och hur håller vi Europas samhälle och medborgare digitalt säkra? 

Stockholm, torsdagen den 19 januari 2023, kl 09.30-12.30

 

Cybersäkerhet ur ett energiperspektiv

Titti Norlin, chef för tillsyn och försörjningstrygghet samt ansvarig för cyber-och informationssäkerhet på Energimyndigheten. 


Vad händer när samhällsnödvändiga funktioner blir måltavla för cyberangrepp? Energisektorn är en samhällsviktig sektor som blir allt mer utsatt cyberhot, angrepp som i framtiden kan tänkas öka på grund av rådande världsläge och energikris. Cyberhot mot samhällsviktiga funktioner är som bekant bakgrunden till NIS-lagstiftningen som trädde i kraft 2018. Hur tar vi oss an ett sådant viktigt problem som rör Sveriges samlade cybersäkerhet och skydd av vårt samhälle?  

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet samt utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet. De tog under 2021 fram specifika säkerhetsföreskrifter för energisektorn, som bland annat ställer krav på frekventa riskanalyser av nätverk och grundläggande informationssäkerhetskrav. Hur efterföljs detta, och hur skapas ett robust cybersäkerhetsarbete? Träffen gästas av Titti Norlin, cybersäkerhetsansvarig på Energimyndigheten, som ska dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv på energisektorns utsatthet och energimyndighetens roll. 


Stockholm, torsdagen den 16 mars 2023, kl 09.30-12.30 

 

 Politiken kring cybersäkerhet

                                                                         Niels Paarup-Petersen (C) riksdagsledamot, sakkunnig inom cybersäkerhet (vänster i bild).   Pål Jonson (M) riksdagsledamot och ordförande i försvarsutskottet (höger i bild).                      Foto: Riksdagen.

Cyberangrepp sker dagligen i Sverige både av främmande makt och genom kriminella aktörer som utsätter verksamheter för brott. Metoderna utvecklas ständigt i takt med teknikutvecklingen, vilket kan medföra stora samhälleliga konsekvenser. Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp.

Hur ser Sveriges nationella strategi ut och vad är på gång inom politiken på området? För att besvara dessa frågor gästas nätverket av Niels Paarup-Petersen (C), sakkunnig inom cybersäkerhet och Pål Jonson (M), ordförande i försvarsutskottet. Under träffen ger Niels och Pål sina perspektiv och som vanligt finns utrymme att ställa alla brännande frågor.

Stockholm, onsdagen den 10 maj 2023, kl 09.30-12.30

 

 Övriga datum 2023:

  • Tisdagen den 26 september 
  • Onsdagen den 22 november 

Med förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revlandhampus@altinget.se eller telefon 073 069 78 81

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk