Cybersäkerhet


Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

- Vad kan vi göra för att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och skydda vårt samhälle, våra företag och våra innovationer?

- Vem bestämmer och var går skiljelinjer i ansvar? 

- Hur kan privata och offentliga aktörer samarbeta kring informationssäkerhet? 

Här diskuterar vi hur vi gemensamt ställer oss inför detta och hur vi skyddar oss mot potentiella digitala angrepp från främmande makt och it-relaterad brottslighet - samtidigt som vi undviker att säkerhetsarbetet inkräktar på medborgares integritet och rätt till insyn. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm

Mötesledare för nätverket är Pernilla Rönn, Head of Cyber Security på Combitech. 

Pernilla Rönn, mötesledare

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Tidigare träffar i nätverket finner du här:

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

Kommande träffar:  

 

 

 

Cyberhot och civilförsvarets motståndskraft

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säker kommunikation på MSB

Sverige digitaliseras i en oerhörd hastighet och en ogenomtänkt teknisk lösning kan få förödande konsekvenser, både för företag, privatpersoner och samhället i stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har därför en viktig roll i cyberförsvaret. Vilka är de största utmaningarna i deras arbete? Och hur jobbar de för att skydda samhällsviktig verksamhet?

Åke Holmgren är chef för avdelningen cybersäkerhet och säker kommunikation på MSB. Han berättar för nätverket om MSB:s roll i cyberförsvaret och hur de jobbar för att göra samhället robust mot framtida attacker.

Stockholm, onsdagen den 13 september 2022. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Helsingborgshem - Vad kan man lära sig av en planerad cyberattack?


Richard Mauritsson, IT-chef Helsingborgshem

Under hösten 2021 släppte SVT serien Hackad. En programserie där fyra professionella hackare attackerar både privatpersoner och företag för att undersöka och medvetandegöra vilka risker som finns i vårt digitala samhälle. I ett av avsnittet undersöker de konsekvenserna av en attack mot företag med samhällsviktiga funktioner. I avsnittet medverkade Helsingborgshem för att se om de professionella hackarna kunde ta över deras IT-system och manipulera verksamhetskritisk data. Hur såg IT-säkerheten på bolaget ut i slutändan? 

Richard Mauritsson, IT-chef på Helsingborgshem, berättar om vilka lärdomar och insikter de dragit efter SVTs experiment. Hur har de arbetat med cybersäkerhet efter dokumentären? Och hur värdefulla är intrångsexperiment som redskap i IT-säkerhetsarbete? 

Stockholm, onsdagen den 23 november 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

EU:s cybersäkerhetsarbete

Jörgen Samuelsson, cybersäkerhetsexpert på ENISA. 

Med dagens rådande politiska omvärldsläge har behovet av att skydda nätverk, program och data från intrång av obehöriga, kanske aldrig varit större. Med en cyberarena som inte tar hänsyn till nationsgränser kan en IT-attack involvera många olika aktörer, varför transnationella samarbeten är en viktig faktor i strävan efter förebyggande åtgärder. 

ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, har till uppgift att uppnå en hög gemensam nivå av cybersäkerhet i Europa. Byrån, som inrättades 2004 och stärktes genom EU:s cybersäkerhetsakt, bidrar till EU:s cybersäkerhetspolitik och samarbetar med medlemsstater för att öka motståndskraften mot cyberangrepp. Jörgen Samuelsson är cybersäkerhetsexpert på ENISA:s enhet för marknad, certifiering och standardisering (MCS) och har mångårig erfarenhet inom cybersäkerhetsarbete på EU-nivå. Han har bland annat arbetat på regeringskansliet med informationssäkerhetsfrågor i EU-förhandlingar och varit nationell samordnare av EU:s direktiv om informationssäkerhet (NIS) hos MSB.

På dagens träff gästar Jörgen nätverket för att berätta om hans erfarenheter och kunskaper kring cybersäkerhetsarbetet inom EU. Vad kan vi lära av varandra och hur håller vi Europas samhälle och medborgare digitalt säkra? 

Stockholm, torsdagen den 19 januari 2023, kl 09.30-12.30

 

 

 Övriga datum 2023:

  • Torsdagen den 16 mars 
  • Onsdagen den 10 maj 
  • Tisdagen den 26 september 
  • Onsdagen den 22 november 

 

Med förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revlandhampus@altinget.se eller telefon 073 069 78 81

 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk