Nätverk för cirkulär ekonomi


Enligt IPCC:s senaste rapport går den globala uppvärmningen snabbare än vi trott och vi har mindre än tio år på oss att drastiskt minska våra utsläpp om vi vill nå 1,5-gradersmålet. Ett stort problem är klimat- och miljöpåverkan från vår produktion och konsumtion. I dag lever vi utifrån en linjär ekonomisk modell där vi utvinner material, skapar en produkt och säljer produkten för att sedan slänga den utan större eftertanke på någon längre livslängd. Detta tankesätt gör att vi i Sverige lever på resurser som motsvarar fyra jordklot under ett år. Enligt Regeringens strategi för cirkulär ekonomi står utvinning och bearbetning av naturresurser för mer än 90 procent av förlusten av världens biologiska mångfald och vattenbrist, samtidigt som den står för 50 procent av klimatpåverkan globalt sett. För att hålla oss under en tvågradig temperaturökning i slutet av århundradet krävs en systemförändring. En del av lösningen är att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Förutom att ta tillvara på restprodukter i hela värdekedjan behöver vi minska avfallet och tillverka produkter med lång livslängd. Men att gå från linjärt till cirkulärt är inte lätt när de linjära ekonomiska systemen är välutvecklade och ekonomiskt lönsamma. Att ställa om till cirkulärt är kostsamt och regelmässigt svårt. Dessutom råder det en viss otydlighet om vad begreppet cirkulär ekonomi egentligen innebär. Samtidigt har både Sverige och EU handlingsplaner för en cirkulär omställning. Frågan kommer därför bli alltmer relevant för både offentliga och privata aktörer.

  • Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi?
  • Vad krävs för att riva barriärerna för en cirkulär omställning?
  • Hur kan vi skapa synergier mellan offentlig och privat verksamhet för att främja den cirkulära omställningen?

I Altingets nätverk för cirkulär ekonomi går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Som medlem i nätverket får du en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk politik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle!

Nätverket träffas vid 5 tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att delta fysiskt.

Mötesledare för nätverket är Lina Bergström. Lina är hållbarhetskonsult och expert på cirkulär ekonomi. Hon har tidigare arbetat som vd för Återvinningsindustrierna, där hon tog initiativ att starta Circular Sweden, ett företags forum som driver utveckling av cirkulära materialflöden framåt. Idag har Lina olika uppdrag, bland annat som Nordisk direktör för public affairs och Europeisk chef för biodiversitet och skog för ACE-Alliance for Beverage Cartons and the Environment och som certifierad Circular workshop- och spelledare för Cireko. Lina sitter också i Svanens kriterienämnd och expertgruppen för bioekonomi under Delegationen för Cirkulär ekonomi.

Lina Bergström

 

 

Från linjär till cirkulär design

Från vänster: Thomas Nyström, forskare på RISE och Johan Berhin, Designer & Founder på Green Furniture Concept

En cirkulär ekonomi kräver att vi använder produkter under så lång tid som möjligt, genom reparation eller återbruk i nytt syfte. Så lite som möjligt av produkten ska behöva återvinnas. Men för att lyckas med detta krävs ett nytänk i hur vi designar både vårt samhälle och de produkter vi konsumerar. Idag är många produkter designade för den linjära ekonomin. Mobiltelefoner har till exempel bara några års livslängd innan de byts ut. En ny och fungerande mobil är värd flera tusen kronor, medan mobilens återvunna råvaror knappt är värda något. Det finns därför goda ekonomiska incitament att skapa mer långlivade produkter, som repareras och återsäljs för ett högre pris än återvinning skulle ge. Hur bör vi tänka när vi designar cirkulärt? Och vilka är utmaningarna på vägen?

Under denna träff gästas vi av Thomas Nyström, som forskar om hållbara affärsmodeller på RISE. Han berättar om hur ett nytänk inom design kan skapa både nya affärsmöjligheter samt ett hållbarare samhälle.  Medverkar gör även Johan Berhin, designer och Founder på Green Furniture Concept. Han kommer att berätta hur det ser ut, och vilka erfarenheter och lärdomar de har fått genom att tillämpa ett cirkulärt designarbete i praktiken. 

Stockholm, tisdagen den 25 oktober 2022, kl 09.30-12.30

 

 

 

Normförändring som ett verktyg i den cirkulära omställningen

Lina k Wiles, hållbarhetschef på Elis Textil Service och Anderas Anderholm Pedersen, hållbarhetschef på GIAB

För att lyckas med klimatomställningen måste cirkulära affärsmodeller vara regel snarare än undantag. Det kommer dock inte räcka med att någon individ här och var tar egna initiativ, utan det krävs strukturella norm- och beteendeförändringar på besluts- och organisationsnivå. Vilka mekanismer, styrmedel och redskap behövs för att förändra vårt tankesätt? Vilka barriärer möter vi på vägen? 

Lina K Wiles är hållbarhetschef på Elis Textil Service och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomis expertgrupp för normförändring. Hon berättar för nätverket om vad som krävs för att möjliggöra en norm- och beteendeförändring. Under samma träff gästas vi även av Andreas Anderholm Pedersen, hållbarhetschef på GIAB. Han kommer med konkreta exempel på hur de som företag jobbar med normförändring med hjälp av digitala verktyg. Ett spännande exempel på ett företag som gått från cirkulär teori till cirkulärt i praktiken. 

Stockholm, torsdagen den 15 december 2022, kl.09.30-12.30 

 

 

 

Naturvårdsverket om EU:s produktpolitik

En stor del av regleringsarbetet för att främja en cirkulär ekonomi sker på EU-nivå. Detta gäller inte minst EU-kommissionens förordning om ekodesign för hållbara produkter som presenterades den 30 mars 2022. Förslaget läggs inom ramen för den gröna given och ska främja cirkulära affärsmodeller och göra hållbara produkter till norm. Genom förslaget ska det vara möjligt att reglera produkters hållbarhet genom hela livscykeln. Produkterna som regleras kommer även behöva visa digitala produktpass, där all information kring livscykeln dokumenteras. Någon som varit involverad från svenskt håll är Åsa Ekberg Österdahl, handläggare på Resurseffektivitetsenheten på Naturvårdsverket. Hur arbetar Naturvårdsverket med förordningen? Och kommer den vara ett effektivt redskap för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi?

Stockholm, tisdagen den 7 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Circular Sweden: Ett axplock av några av våra företags cirkulära resor

Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden

Sverige är bara 3,4% cirkulärt. Våra lagar och regler har skapats för att optimera den linjära ekonomin och politiken driver på omställningen för långsamt. Istället är det mångt och mycket företagen som driver på utvecklingen. Circular Sweden är en organisation som samlar företag som vill göra Sverige till ett internationellt föredöme inom cirkulära produkt- och materialflöden. Under denna träff får vi en inblick i hur några av dessa företag arbetar med cirkulär ekonomi inom sina verksamheter. Vilka goda exempel kan de delge nätverket? Och vilka utmaningar finns kvar i deras cirkulära arbete?

Gästar gör bland annat Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden, samt ett par företag om vilka mer information kommer snart!

Stockholm, torsdagen den 8 juni 2023, kl.09.30-12.30

 

Datum 2023: 

  • Onsdagen den 6 september 
  • Torsdagen den 26 oktober
  • Torsdagen den 15 december 

 

Vill du veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrandsohi@altinget.se eller via telefon på 0720925621

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk