Cirkulär ekonomi 

Enligt IPCC:s senaste rapport går den globala uppvärmningen snabbare än vi trott och vi har mindre än tio år på oss att drastiskt minska våra utsläpp om vi vill nå 1,5-gradersmålet. Ett stort problem är klimat- och miljöpåverkan från vår produktion och konsumtion. Detta tankesätt gör att vi i Sverige lever på resurser som motsvarar fyra jordklot under ett år. En del av lösningen är att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Men att gå från linjärt till cirkulärt är inte lätt när de linjära ekonomiska systemen är välutvecklade och ekonomiskt lönsamma. Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi. Vad krävs för att riva barriärerna för en cirkulär omställning? Hur kan vi skapa synergier mellan offentlig och privat verksamhet för att främja den cirkulära omställningen?

I Altingets nätverk för cirkulär ekonomi går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. 

Nätverket träffas vid 5 tillfällen per år. Träffarna hålls på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm, och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. 

 

 

Lina Bergström

Fast samtalsledare är Lina Bergström. Lina är hållbarhetskonsult och expert på cirkulär ekonomi. Hon har tidigare arbetat som vd för Återvinningsindustrierna, där hon tog initiativ att starta Circular Sweden, ett företags forum som driver utveckling av cirkulära materialflöden framåt. Lina sitter också i Svanens kriterienämnd och expertgruppen för bioekonomi under Delegationen för Cirkulär ekonomi.

 

 

Kommande möten: 

 

Naturvårdsverket om EU:s produktpolitik

En stor del av regleringsarbetet för att främja en cirkulär ekonomi sker på EU-nivå. Detta gäller inte minst EU-kommissionens förordning om ekodesign för hållbara produkter som presenterades den 30 mars 2022. Förslaget läggs inom ramen för den gröna given och ska främja cirkulära affärsmodeller och göra hållbara produkter till norm. Genom förslaget ska det vara möjligt att reglera produkters hållbarhet genom hela livscykeln.

En som varit involverad från svenskt håll är Åsa Ekberg Österdahl, handläggare på Resurseffektivitetsenheten på Naturvårdsverket. Hur arbetar Naturvårdsverket med förordningen? Och kommer den vara ett effektivt redskap för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 7 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

Senare under samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Johanna Alskog, Redaktör för Altinget Miljö och Energi samt Altinget Säkerhet. Under dagens möte berättar Johanna mer om Altingets bevakning. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen och vad är en bra nyhet?

 

 

 

 

Circular Sweden: Ett axplock av några av våra företags cirkulära resor

 

Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden (till vänster). Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups (till höger). 

Sverige är bara 3,4% cirkulärt. Våra lagar och regler har skapats för att optimera den linjära ekonomin och politiken driver på omställningen för långsamt. Istället är det mångt och mycket företagen som driver på utvecklingen. Circular Sweden är en organisation som samlar företag som vill göra Sverige till ett internationellt föredöme inom cirkulära produkt- och materialflöden. Under denna träff får vi en inblick i hur några av dessa företag arbetar med cirkulär ekonomi inom sina verksamheter. Vilka goda exempel kan de delge nätverket? Och vilka utmaningar finns kvar i deras cirkulära arbete?

Gästar gör bland annat Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden. Även Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups, medverkar under dagens träff för att berätta om företagets hållbarhetsresa. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 8 juni 2023, kl.09.30-12.30

 

 

Tema: Plast

Åsa Stenmarck, materialflödesexpert och nationell plastsamordnare på Naturvårdsverket. 

Plast är ett väl använt material i dagens ekonomi och dess cirkulära möjlighet är stor. Riktlinjerna och regler kring dess användning är likaså många. För att lyckas med omställningen till en cirkulär ekonomi så är användning och återvinning av plast en av många frågor att reda ut. Hur ser vägen till hållbar plastanvändning ut?  

Åsa Stenmarck är materialflödesexpert och nationell plastsamordnare på Naturvårdsverket. Hon kommer att gästa dagens träff för att prata om plastens hållbara framtid.  

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 6 september 2023, kl. 09.30-12.30

 

Politikernas arbete med cirkulär ekonomi

Bild: Martina Huber/Regeringskansliet

Drygt ett år har gått sedan valet 2022 och  en ny vision för ekonomi och hållbarhet har presenterats. Men hur ser egentligen det politiska arbetet ut med ekonomi, hållbarhet och cirkuläritet? För att diskutera detta har Altinget bjudit in partiernas talespersoner i cirkulär ekonomi. Som vanligt finns både utrymme för brännande frågor och diskussioner. 

Medverkar gör Kjell-Arne Ottosson(KD), Helena Storckenfeldt(M), Emma Nohrén (MP) och Stina Larsson (C) .  Fler talespersoner tillkommer. 

 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 25 oktober 2023, kl 09.30-12.30

 

 

Övriga datum 2023: 

  • Torsdagen den 14 december 

 

 

Vill du veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrandsohi@altinget.se eller via telefon på 0720925621

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk