Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige


Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi samlar här aktörer från de södra delarna av Sverige. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur bygger vi ett hållbart samhälle för framtiden? 

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje träff ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Köpenhamn. 

Mötesledare är Anneli Egestam, som arbetar som föreläsare, inspiratör, moderator och Senior Advisor.

Anneli har arbetat med påverkan och relationsskapande aktiviteter för Småföretagarnas Riksförbund i ett flertal år. På uppdrag av förbundet har hon har bland annat verkat i Almedalen som moderator och genomfört och filmat korta intervjuer med politiker. Anneli har sina rötter i Skåne, bor i Göteborg och verkar i hela landet.

Anneli Egestam

  

Ett urval av tidigare träffar går att hitta här.

 

 

En dysfunktionell lånemarknad och åtgärder för en mer effektiv bostadssektor

med Annika Winsth, chefsekonom på Nordea

 

Malmö Tisdagen 7 december 2021 kl. 09:30-12:30 

 

Datum 2022:

Den urbana miljö och vad den har för påverkan för välmående

med Terry Hartig professor vid Uppsala universitet

 

Malmö Tisdagen den 18 januari 2022. kl 09:30-12:30

 

Marknadshyror: bra, dåligt eller mittemellan?

Fredrik Kopsch

Fredrik Kopsch, Universitetslektor LTH

En stor debatt inom bostadspolitik centrerar kring marknadshyror. De som är
emot dem menar att marknadshyror kommer göra att fastighetsägare får
oerhörd makt över boende i tätorter, vars hyror kommer bli så höga att de
tvingas flytta. De som förespråkar marknadshyror menar att de öppnar upp
marknaden genom att skapa fler valmöjligheter för hyresgäster och hjälper till att
förebygga svarthandel. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är de
positiva och negativa konsekvenserna av marknadshyror?
Fredrik Kopsch, docent och universitetslektor inom fastighetsvetenskap på
Lunds Tekniska Högskola, berättar för nätverket om forskningen kring
marknadshyror och benar ut argumenten för och emot.

Malmö. Torsdagen den 28 april, kl 09.00-12.30


Valspecial: Hur kan vi lösa bostadskrisen?

Bostadsfrågorna är ständigt på agendan och den senaste tiden har allt ifrån kalkbrytning för cement till hyressättning varit stora politiska vattendelare. I denna valspecial så kommer vi ta tempen på några av valet stora bostadspolitiska frågor samt lyssna på politikernas lösningar för bostadsmarknaden. 

Malmö/Köpenhamn. Tisdagen den 16 augusti, 13.00-17.00


En hållbar bostadsmarknad – hur kommer vi dit?

 

Pernilla Bonde, VD för HSB Riksförbund

Som landets största bostadskooperation för bland annat bosparande, finansiering och förvaltning så spelar HSB en nyckelroll i den framtida bostadsmarknaden. Hur kan de påverka bostadsmarknaden i en positiv riktning, och hur skapar man en hållbar bostadsmarknad? Deras mål är att vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och försäkra goda förhållanden under produktion av nya bostäder – men hur når man dit?

Pernilla Bonde är VD för HSB Riksförbund, som har uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet kunna driva utvecklingen av verksamheten framåt. Pernilla har själv en bakgrund inom ekonomi och utvecklingsfrågor, och ska under denna nätverksträff berätta mer om hur HSB arbetar för framtidens hållbara bostadsmarknad.

Malmö/Lund, Datum och mer info kommer inom kort

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Robert Aspgren på robert@altinget.se eller telefon 072 232 14 36.

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Om du är osäker på något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk