Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige 

Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen är att skapa dialog inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Varje träff ordnas består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Malmö, Lund eller Köpenhamn och inkluderar fika och gemensam lunch. 

 

 

Anneli Egestam (Foto: Karin Winblad)

Fast mötesledare är Anneli Egestam. Anneli arbetar som föreläsare, inspiratör, moderator och Senior Advisor. Anneli har arbetat med påverkan och relationsskapande aktiviteter för Småföretagarnas Riksförbund i ett flertal år. Anneli har sina rötter i Skåne, bor i Göteborg och verkar i hela landet.

 

Ett urval av tidigare träffar går att hitta här.

 

Kommande träffar: 

 

Inflation och de höga materialkostnaderna 

Johan Deremar nationalekonom på Byggföretagen

Omvärlden går in i en lågkonjunktur och med krig i omvärldens så har inflationen snabbats på samt materialkostnader har stigit. Detta har gett effekter på många områden och projekt har senarelagds eller lagts ner. På denna träff pratar vi om effekterna av högre materialkostnader samt vilka som påverkas och vad man kan göra. 

Nätverket gästas av Johan Deremar som är nationalekonom på Byggföretagen och flitig bostadsdebattör på detta området som kommer upplysa oss om vad nuläget är och vad man kan göra framöver.  

Malmö. Onsdagen den 7 december kl 09.00-12.30

 

Cementa om framtiden för svenskt cement och deras hållbarhetsarbete

Robert Larsson, Projektledare Utveckling för Cementa (Foto: Cementa/Emma Ingolf)

Cementets roll för bostadsbyggandet är centralt och på senare tid har även framställandet av cement i Sverige blivit form för diskussion inom politiken genom tillståndsprövningen som cementa har genomgått för deras verksamhet på Gotland.

Till dagens träff så gästas vi av Robert Larsson som kommer prata om cementas hållbarhetsarbete och hur framtiden för svenskt cement ser ut. Robert kommer även lyfta en del andra projekt som cementa driver samt så kommer vi diskutera när basråvaror i bostadsbyggande blir föremål för politisk debatt från olika sidor. 

Malmö Tisdagen den 31 Januari 2023- kl 9:00-12:30


En hållbar bostadsmarknad – hur kommer vi dit?

 

Pernilla Bonde, VD för HSB Riksförbund

Som landets största bostadskooperation för bland annat bosparande, finansiering och förvaltning så spelar HSB en nyckelroll i den framtida bostadsmarknaden. Hur kan de påverka bostadsmarknaden i en positiv riktning, och hur skapar man en hållbar bostadsmarknad? Deras mål är att vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och försäkra goda förhållanden under produktion av nya bostäder – men hur når man dit?

Pernilla Bonde är VD för HSB Riksförbund, som har uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet kunna driva utvecklingen av verksamheten framåt. Pernilla har själv en bakgrund inom ekonomi och utvecklingsfrågor, och ska under denna nätverksträff berätta mer om hur HSB arbetar för framtidens hållbara bostadsmarknad.

Malmö/Lund, Datum och mer info kommer inom kort. 

 

Bostadspolitiken inifrån

 

Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsminister Andreas Carlson. Bild: Svensk Handel

Förändrade beteendemönster på bostadsmarknaden är ett faktum, starkt påverkat av inflation och räntehöjningar. Samtidigt har vi problem med att byggandet av nya bostäder stannat av och en fortsatt utbredd bostadsbrist. Hur arbetar politiken med svårigheterna inom bostadsbranschen?  

Dagens träff gästas av Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan kommer närmast från rollen som chefsekonom för Svensk Handel och har innan dess samlat på sig gedigen erfarenhet både från privat och offentlig sektor. 

Digital träff tillsammans med Altingets bostadsnätverk i Stockholm, onsdagen den 8 november 2023, kl. 09.30-12.30


Med förbehåll för ändringar. 


Övriga datum 2023:

  • Onsdagen den 29 mars
  • Torsdagen den 26 maj 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sven Ahlström på sven@altinget.se  eller via telefon på 076-492 76 36

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk