Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige


Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi samlar här aktörer från de södra delarna av Sverige. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur bygger vi ett hållbart samhälle för framtiden? 

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje träff ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Köpenhamn. 

Mötesledare är Anneli Egestam, som arbetar som föreläsare, inspiratör, moderator och Senior Advisor.

Anneli har arbetat med påverkan och relationsskapande aktiviteter för Småföretagarnas Riksförbund i ett flertal år. På uppdrag av förbundet har hon har bland annat verkat i Almedalen som moderator och genomfört och filmat korta intervjuer med politiker. Anneli har sina rötter i Skåne, bor i Göteborg och verkar i hela landet.

Anneli Egestam

  

Ett urval av tidigare träffar går att hitta här.

 

Digitalisering, styrning och ledning i dagens samhällsutveckling

Ann Palmér senior managementkonsult


Coronapandemin har skapat fler digitala kanaler samt snabbat på digitaliseringsutvecklingen på en rad områden när det gäller kommunikation och effektivitet. Utöver detta så har en rad framsteg skett inom bostadssektorn för att utveckla nya modeller för att effektivisera processer genom nya digitala verktyg.

Ann Palmér är senior managementkonsult och specialist inom samhällsbyggnad på Ekan Management. Hon kommer att ge sin bild om vilken roll digitalisering, styrning och ledning spelar i dagens samhällsutveckling. Som aktiv medlem i IQ Samhällsbyggnad kommer hon även att ge en spaning kring vilka de största hoten och möjligheterna är kopplat till sektorn och digitalisering.

Ekan Management har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet och stor kompetens kring de viktiga frågorna kopplade till styrning, ledning och digitalisering/digital transformation inom samhällsutveckling och fastighetsbranschen. De jobbar bland annat med att lyfta digitaliseringens möjligheter, utveckling av styr- och ledningsmodeller kopplade till framdrift inom planering och byggnation samt styrning av investeringsmedel och finansieringsstrukturer.

Malmö. Torsdagen den 27 oktober, kl 09.00-12.30

 

Inflation och de höga materialkostnaderna 

Johan Deremar nationalekonom på Byggföretagen

Omvärlden går in i en lågkonjunktur och med krig i omvärldens så har inflationen snabbats på samt materialkostnader har stigit. Detta har gett effekter på många områden och projekt har senarelagds eller lagts ner. På denna träff pratar vi om effekterna av högre materialkostnader samt vilka som påverkas och vad man kan göra. 

Nätverket gästas av Johan Deremar som är nationalekonom på Byggföretagen och flitig bostadsdebattör på detta området som kommer upplysa oss om vad nuläget är och vad man kan göra framöver.  

Malmö. Onsdagen den 7 december kl 09.00-12.30



En hållbar bostadsmarknad – hur kommer vi dit?

 

Pernilla Bonde, VD för HSB Riksförbund

Som landets största bostadskooperation för bland annat bosparande, finansiering och förvaltning så spelar HSB en nyckelroll i den framtida bostadsmarknaden. Hur kan de påverka bostadsmarknaden i en positiv riktning, och hur skapar man en hållbar bostadsmarknad? Deras mål är att vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och försäkra goda förhållanden under produktion av nya bostäder – men hur når man dit?

Pernilla Bonde är VD för HSB Riksförbund, som har uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet kunna driva utvecklingen av verksamheten framåt. Pernilla har själv en bakgrund inom ekonomi och utvecklingsfrågor, och ska under denna nätverksträff berätta mer om hur HSB arbetar för framtidens hållbara bostadsmarknad.

Malmö/Lund, Datum och mer info kommer inom kort


Med förbehåll för ändringar

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Robert Aspgren på robert@altinget.se eller telefon 072 232 14 36.

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Om du är osäker på något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk