Villkor för nätverksmedlemskap


Ingående av avtal

Vid köp av en nätverksplats hos Altinget Arena ingår du ett avtal med Altinget Aps. När ett avtal ingåtts erhålls en bekräftelse samt fullständiga villkor via e-post som dokumentation för avtalet.

Så fungerar ditt nätverksmedlemskap

Medlemskap i ett nätverk innebär att du får åtkomst till fem på varandra följande nätverksmöten.

Om du som medlem byter tjänst eller ansvarsområde och har ett fortsatt intresse av att ingå i något av Altingets övriga nätverk bistår vi givetvis med att hitta en passande lösning.

Om medlemskapet inte längre kan prioriteras bistår Altinget också med att överlåta medlemskapet till en ny passande representant för resterande nätverksmöten.

Medlemskapet är som utgångspunkt personligt. Det innebär att om du inte har möjlighet att medverka på ett eller flera nätverksmöten och vill skicka en ersättare ska du kontakta ansvarig för nätverket före respektive möte och upplysa detta.

Förbehåll

Förbehåll görs för inställt deltagande från föredragshållare samt ändringar vad gäller mötesdatum. 

Betalning

Alla priser är exkl. moms.

Beloppet täcker alla omkostnader förbundet med medverkan i ett nätverk, exkl. transport.

Återbetalning medges ej.

Hänvändelser och samtycke

När du tecknar ett avtal om en nätverksplats ger du även ditt samtycke till att Altinget och andra sällskap i koncernen får kontakta dig via telefon eller e-post med information om uppdateringar, erbjudanden, ändringar, innehåll och liknande.

Du kan avregistrera detta genom att kontakta oss på adm@altinget.se.

Persondata

I samband med nätverksmötena delas kontaktlistor med namn, titel, e-postadress och telefonnummer ut till respektive deltagare. Kontaktlistorna är uteslutande för användning av deltagarna samt för intern administration. Önskar du inte dela denna information kan du kontakta oss på adm@altinget.se eller kontakta den nätverkskonsult som du tidigare varit i dialog med.

Läs mer om Altingets personuppgiftspolicy här.

Annat

Har du frågor är du välkommen att skriva till oss på adm@altinget.se.

 

Handelsvillkoren uppdaterades den 26 mars 2021 och gäller avtal som ingåtts efter detta datum.

Våra nätverk