Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


 

Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Samtalsledare är Catharina Bildt Grape som är konsult med lång erfarenhet av arbete inom integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Catharina är jurist och har en bakgrund som politiskt sakkunnig för integrationsfrågorna i Regeringskansliet 2006-2014. Sedan 2015 är hon egen företagare och med många olika uppdrag inom projektledning och politisk analys, Catharina anlitas ofta som moderator och för att leda workshops.

Catharina Bildt Grape 

Programmet uppdateras löpande nedan. Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här och här.

 

Stora etableringar och utmaningar på arbetsmarknaden

Lorents Burman

Niklas Nordström (till vänster), Senior Advisor på Miltton Public affairs, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Foto: Miltton Public Affairs. Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman

Stora företag så som Facebook och Northvolt har de senaste åren etablerat sig i Norrbotten och regionen är i behov av tio tusentals anställda för att möta efterfrågan. Hur löser man de utmaningar relaterat till arbetsmarknad som kommer med stora etableringar? För att få insikt i detta gästas nätverket av Niklas Nordström, Senior Advisor på Miltton Public affairs och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Även Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, kommer att medverka vid dagens träff. 

Stockholm, torsdagen den 27 oktober 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

Arbetsrätt: Från nya LAS till EU-krav på minimilöner

John Wahlstedt, Chefsjurist och arbetsrättschef på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography 

Arbetsrätten är den del av lagen som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Under den senaste tiden har det skett stora förändringar inom den, bland annat genom omförhandlingen av LAS. Samtidigt sker förändringar på EU-nivå som kan få stora konsekvenser för arbetsrätten i Sverige. Ett EU-stadgat krav på minimilöner kan komma att införas, vilket kan sätta käppar i hjulet för den svenska kollektivavtalsmodellen. Hur ska man tolka dessa förändringar från ett arbetsrättsligt perspektiv? Och vad blir konsekvenserna för både arbetsgivare och arbetstagare?

Under dagens träff ger John Wahlstedt, arbetsrättschef på Svenskt Näringsliv, sin analys av det förändrade arbetsrättsliga läget. Vilka konsekvenser kommer regelförändringarna att få?

Stockholm, tisdagen den 6 december 2022, kl.09.30-12.30.

 

Andreas Miller om ålderism på den svenska arbetsmarknaden

Andreas Miller, förbundsordförande hos Ledarna.

Idag rapporteras kompetensbrist vara ett stort problem på arbetsmarknaden, men trots det väljer flera arbetsgivare bort arbetssökande på grund av ålder. Samtidigt blir vi allt äldre och förväntas därmed arbeta högre upp i åldrarna. I Ledarnas rapport Ålderism utestänger chefstalanger konstateras det att chefer inte är något undantag, tvärtom. Många  menar att just äldre utgör en viktig resurs vars kunskaper idag inte tas till vara. Åldersdiskriminering verkar däremot inte endast drabba äldre. I rapporten framgår att även unga väljs bort när de söker chefsjobb. Vissa yrkesgrupper verkar alltså ha såväl ett bäst-före-datum, som ett bäst-efter-datum. Hur ser ålderismen på den svenska arbetsmarknaden ut och vad blir konsekvenserna? Vilka åtgärder krävs för att råda bot på problemet? 

För att tala om detta gästas Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk av Andreas Miller, förbundsordförande hos Ledarna - Sveriges chefsorganisation. 

Stockholm, torsdagen den 9 februari 2023, kl 09.30-12.30.

 

Gig-ekonomin och framtidens arbetsmarknad

Linda Weidenstedt, doktor i sociologi vid Stockholm universitet och forskare på Ratio.

Gig-ekonomins utbredning har medfört förändringar gällande arbetsmarknadens utformning. Här har traditionella anställningar ersatts med kortare och mer flexibla anställningsformer och arbetsvillkor. “Gigifieringstrenden” kan ses i flertalet länder, men både forskare och politiker verkar oense kring om trenden är att välkomna eller inte. I Sverige har det varit förhållandevis tyst, trots att plattformsföretag såsom Foodora, Voi och Uber breder ut sig allt mer på den svenska arbetsmarknaden. Om synen på vad som är ett arbete förändras, hur förhåller det sig till den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess regelverk och trygghetssystem? 

För att berätta om Gig-ekonomin gästas nätverket av Linda Weidenstedt, fil. doktor i sociologi vid Stockholms Universitet och forskare på Ratio - näringslivets forskningsinstitut. Lindas forskning fokuserar på framtidens arbete och kommer att berätta för nätverket om Gig-ekonomins framtida möjligheter och utmaningar, både utifrån plattformsföretags och gig-arbetares perspektiv. Hur skapar vi en hållbar framväxt av Gig-ekonomin? 

Stockholm, tisdagen den 18 april, kl 09.30-12.30.

 

Datum 2023:

  • Tisdagen den 18 april
  • Onsdagen den 14 juni
  • Tisdagen den 11 september
  • onsdagen den 29 november

Med förbehåll för ändringar

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller telefon 0720925621.

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk