Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare är Matilda Westerman, före detta stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och före dess presschef på Lärarförbundet. I dag jobbar hon som moderator, konsult och författare. 


Matilda Westerman 

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Den första säsongens program kan ses här

 

 

 

Skolverket om utbildningens roll i kompetensförsörjningen 

(Gemensam träff tillsammans med Altingets nätverk för utbildningspolitik)


Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket 

Både offentlig och privat verksamhet över hela Sverige har idag svårigheter med att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Samtidigt står många med lägre utbildning, i synnerhet utan gymnasiekompetens, utan arbete. Vad behöver vi göra på utbildningsområdet för att säkerställa att kvalificerad personal finns till arbetsmarknadens förfogande? Skolverkets generaldirektör Peter Eriksson, diskuterar med två av Altingets nätverk - arbetsmarknadsnätverket och det utbildningspolitiska nätverket - kring detta och mycket mer på dagens träff. 

OBS: Denna träff skjuts sannolikt upp till hösten! Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 12 maj, kl. 09.30-12.30 

 

 

Arbete med arbetsmiljön 

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket 

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Men dagligen får vi rapporter om att arbetsmiljön brister i många verksamheter, offentliga som privata. Och en lång rad arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har uppmärksammats de senaste åren. Vad gör man för fel? Ska det vara så svårt att skapa en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, berättar mer om utmaningarna och vad som behöver göras.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 17 juni, kl. 09.30-12.30

 

 

Framtidens kompetensförsörjning - vad säger forskningen? 

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram 

Arbetsgivare efterfrågar bättre utbildad och mer erfaren arbetskraft. Matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden är betydande. Det finns många arbetssökande, högskolesystemet har byggts ut och allt fler har en eftergymnasial utbildning - men trots detta upplever arbetsgivare en brist på kompetent arbetskraft. Hur behöver arbetslivet anpassas? Den tekniska utvecklingen som globaliseringen bidrar till skapar en framväxt av nya branscher och en förändrad regional spridning av arbetsplatser. Vissa jobb tillkommer och andra försvinner, och nya förmågor efterfrågas. Hur ser framtidens kompetensförsörjning ut?

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, berättar på dagens möte om kompetensförsörjningen i framtiden och om hur arbetslivet har anpassats i en globaliserad, digitaliserad och föränderlig värld. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 24 augusti, kl. 09.30-12.30   

 

 

Regeringens arbetsmarknadspolitik framåt

Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 

På dagens nätverksmöte tittar vi närmare på den arbetsmarknadspolitiska agendan. Vi får besök av Roger Mörtvik, som är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). På arbetsmarknadsdepartementet har Roger ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Roger möter nätverkets deltagare i en givande diskussion om vart ett politiskt fokus för arbetsmarknadssektorn bör riktas. 

Klarahuset, torsdagen den 3 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Flexicurity i Danmark – något vi kan lära av i Sverige? 

Mads Peter Klindt, lektor i arbetsmarknadspolitik vid universitetet i Aalborg, Danmark 

Termen flexicurity betecknar en välfärdsmodell med en proaktiv arbetsmarknadspolitik. Det karakteriseras av lätthet att anställa och säga upp, vilket ökar flexibiliteten för arbetsgivare, samtidigt som arbetssökande/arbetslösa erhåller höga ersättningar (vilket medför trygghet). Modellen implementerades först i Danmark av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen på 1990-talet. I januariavtalet dras det också ett flertal paralleller till detta. Vad innebär flexicurity? Och hur går detta ihop med den svenska modellen? Hur tillämpar vi i så fall detta i Sverige?

En av dess mest ivriga förespråkare är danska forskaren Mads Peter Klindt, som idag besöker nätverket för att diskutera vad detta innebär i praktiken, och om det vore något för svensk arbetsmarknad.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 22 september 2020, kl. 09.30-12.30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »