Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


 

Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

 

Samtalsedare är Emelie Fågelstedt, som är digital strateg och kommunikationskonsult vid den egna byrån Fågelstedt Kommunikation. Hon har levt som digital nomad de senaste sex åren, varav längre perioder baserad i Japan och Storbritannien. Hon är även frilansjournalist och skriver om digitala trender, start-ups och förändringar i arbetslivet. Emelie är en av grundarna bakom Svenska Nomader.

Emelie Fågelstedt

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här

 

Våren 2021:

 

 

Vad är de samhälleliga konsekvenserna av ett otryggt arbetsliv?

Carl Melin, forskningsledare på tankesmedjan Futurion 

Många menar att en flexibel arbetsmarknad med lösare krav på anställningsskydd blir mer dynamisk. Men vad blir konsekvenserna för samhället när allt fler befinner sig i otrygga anställningar och har arbeten med dystra framtidsutsikter? Tankesmedjan Futurion menar att en trygg anställning och en utvecklande arbetsplats är viktigt för att skapa en stark framtidstro samt tillit till samhället, politiker och medmänniskor. En arbetsmarknad med otrygghet och oro kan sätta skeppar i hjulet för den samhällstillit som driver det demokratiska samhället framåt. Hur bör politiker agera för att förbättra framtidsutsikterna för arbetsmarknadsoroliga? Under dagens träff berättar Carl Melin, forskningsledare på Futurion, om kopplingen mellan arbetsmarknadstrygghet och samhällstillit. 

DIGITALT, Onsdagen den 27 januari 2021. Kl. 09.30-12.30 

 

 

LO:s ordförande Susanna Gideonsson om LAS-förhandlingarna och fackets roll idag

Susanna Gideonsson, ordförande för LO

LO har haft en central roll i svensk arbetsmarknadspolitik. En arbetsdag på 8 timmar, semester och a-kassa är bara några exempel på policys de hjälpt driva igenom. Under senare tid har dock förutsättningarna för LO förändrats. De senaste förhandlingarna om anställningsskydd kraschade tre gånger och LO valde slutligen att inte skriva på avtalet med PTK och Svenskt Näringsliv. Kaoset med LAS-förhandlingarna har gjort att LO:s historiskt sett nära relation till Socialdemokraterna är frostigare än någonsin. Samtidigt anser både LO och Svenskt Näringsliv att förslag om minimilöner på EU-nivå hotar den svenska kollektivavtalsmodellen. Hur ser framtiden för facken och LO ut idag egentligen? Och vilka frågor kommer prioriteras framöver?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, tisdagen den 30 mars 2021. Kl.09.30-12.30

 

 

Regeringens arbete mot segregation på arbetsmarknaden 

 

Åsa Lindhagen (mp), Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation  

Hur kommer vi tillrätta med segregationen på svensk arbetsmarknad? Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp), som även ansvarar för arbetet mot diskriminering och segregation på arbetsmarknadsdepartementet, gästar dagens nätverksträff. Enligt regeringen ska området för att minska segregationen fokusera på att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka olika strukturella orsaker till segregation. Hur åstadkommer vi detta i praktiken? 

Regeringen beskriver arbetet mot segregation som att det "handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla" och det faller sig därför naturligt att jämställdhetsministern ansvarar för frågan. Men hur ska de socioekonomiska hindren som gör att många nyanlända hamnar i utanförskap brytas? Detta och mycket mer samtalar vi om med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under dagens träff. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, Tisdagen den 11 maj 2021. Kl. 09-30-12.30

 

 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Maria Kindahl, chef för avdelningen för Förmedling och rehabilitering samt ansvarig för det förberedande arbetet av reformeringen

Arbetsförmedlingen har länge anklagats för att vara ineffektiv, dyr och allt mer irrelevant i en föränderlig arbetsmarknad. Förtroendet för myndigheten har sjunkit hos både arbetssökande och företag. I januariavtalet kom partierna överens om att myndigheten ska reformeras. Matchningstjänster planeras att outsourcas till fristående aktörer och Arbetsförmedlingens huvudsakliga roll ska bli att skapa förutsättningar för att arbetsmarknadspolitiken ska kunna genomföras. Men vad innebär det i praktiken? Och vad kommer reformeringen få för konsekvenser för kommunerna?

Maria Kindahl, ansvarig för förberedandet av reformeringen på Arbetsförmedlingen, berättar om arbetet och om hur myndigheten kan komma att se ut i framtiden.

F7, Flemingatan 7, Stockholm. Torsdagen den 10 juni, kl. 09.30-12.30.

 

Med förbehåll för ändringar

 

Datum hösten 2021: Mer info inom kort 

Tisdagen den 26 oktober

Tisdagen den 14 december

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Villkor och pris finner du här

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.