Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

 

Samtalsedare är Emelie Fågelstedt, som är digital strateg och kommunikationskonsult vid den egna byrån Fågelstedt Kommunikation. Hon har levt som digital nomad de senaste sex åren, varav längre perioder baserad i Japan och Storbritannien. Hon är även frilansjournalist och skriver om digitala trender, start-ups och förändringar i arbetslivet. Emelie är en av grundarna bakom Svenska Nomader.

Emelie Fågelstedt

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams eller Zoom. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Zoom, fredagen den 15 maj, kl. 10.00-11.00

 

 

 

Hösten 2020:  

 

Arbetsmarknaden efter corona och regeringens arbetsmarknadspolitik framåt

Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 

Hur ska arbetsmarknaden hämta sig efter coronakrisen? Hur mildras effekterna för de tusentals arbetstagare och företagare som drabbats hårt av krisen? På dagens nätverksmöte tittar vi närmare på den arbetsmarknadspolitiska agendan framöver. Vi får besök av Roger Mörtvik, som är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). På arbetsmarknadsdepartementet har Roger ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Roger möter nätverkets deltagare i en givande diskussion om vart ett politiskt fokus för arbetsmarknadssektorn bör riktas. 

F7, Flemingatan 7, torsdagen den 3 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Flexicurity i Danmark – något vi kan lära av i Sverige? 


Mads Peter Klindt, lektor i arbetsmarknadspolitik vid universitetet i Aalborg, Danmark 

Termen flexicurity betecknar en välfärdsmodell med en proaktiv arbetsmarknadspolitik. Det karakteriseras av lätthet att anställa och säga upp, vilket ökar flexibiliteten för arbetsgivare, samtidigt som arbetssökande/arbetslösa erhåller höga ersättningar (vilket medför trygghet). Modellen implementerades först i Danmark av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen på 1990-talet. I januariavtalet dras det också ett flertal paralleller till detta. Vad innebär flexicurity? Och hur går detta ihop med den svenska modellen? Hur tillämpar vi i så fall detta i Sverige?

En av dess mest ivriga förespråkare är den danska forskaren Mads Peter Klindt vid universitetet i Aalborg, som idag besöker nätverket för att diskutera vad detta innebär i praktiken, och om det vore något för svensk arbetsmarknad.  

F7, Flemingatan 7, tisdagen den 22 september 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Skolverket om utbildningens roll i kompetensförsörjningen 

(Gemensam träff tillsammans med Altingets nätverk för utbildningspolitik)


Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket 

Både offentlig och privat verksamhet över hela Sverige har idag svårigheter med att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Samtidigt står många med lägre utbildning, i synnerhet utan gymnasiekompetens, utan arbete. Vad behöver vi göra på utbildningsområdet för att säkerställa att kvalificerad personal finns till arbetsmarknadens förfogande? Skolverkets generaldirektör Peter Eriksson, diskuterar med två av Altingets nätverk - arbetsmarknadsnätverket och det utbildningspolitiska nätverket - kring detta och mycket mer på dagens träff. 

F7, Flemingatan 7, måndagen den 5 oktober, kl. 09.30-12.30 

 

 

Regeringens arbete mot segregation på arbetsmarknaden 

Åsa Lindhagen (mp), Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation  

Hur kommer vi tillrätta med segregationen på svensk arbetsmarknad? Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp), som även ansvarar för arbetet mot diskriminering och segregation på arbetsmarknadsdepartementet, gästar dagens nätverksträff. Enligt regeringen ska området för att minska segregationen fokusera på att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka olika strukturella orsaker till segregation. Hur åstadkommer vi detta i praktiken? 

Regeringen beskriver arbetet mot segregation som att det "handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla" och det faller sig därför naturligt att jämställdhetsministern ansvarar för frågan. Men hur ska de socioekonomiska hindren som gör att många nyanlända hamnar i utanförskap brytas? Detta och mycket mer samtalar vi om med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under dagens träff. 

F7, Flemingatan 7, tisdag den 24 november 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Arbete med arbetsmiljön 

(Gemensam träff med Altingets nätverk för bostadspolitik

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket 

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Men dagligen får vi rapporter om att arbetsmiljön brister i många verksamheter, offentliga som privata. Och en lång rad arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har uppmärksammats de senaste åren. Vad gör man för fel? Ska det vara så svårt att skapa en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, berättar mer om utmaningarna och vad som behöver göras. Detta är en gemensam träff för två nätverk, dels det Arbetsmarknadspolitiska nätverket och dels nätverket Bostadspolitik. Arbetsmiljön kring bygg- och bostadsbranschen diskuteras specifikt på förmiddagen, och en mer generell diskussion om arbetsmiljö äger rum på eftermiddagen. 

F7, Flemingatan 7, onsdagen den 25 november, kl. 09.30-15.00 

 

 

Framtidens kompetensförsörjning - vad säger forskningen? 

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram 

Arbetsgivare efterfrågar bättre utbildad och mer erfaren arbetskraft. Matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden är betydande. Det finns många arbetssökande, högskolesystemet har byggts ut och allt fler har en eftergymnasial utbildning - men trots detta upplever arbetsgivare en brist på kompetent arbetskraft. Hur behöver arbetslivet anpassas? Den tekniska utvecklingen som globaliseringen bidrar till skapar en framväxt av nya branscher och en förändrad regional spridning av arbetsplatser. Vissa jobb tillkommer och andra försvinner, och nya förmågor efterfrågas. Hur ser framtidens kompetensförsörjning ut?

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, berättar på dagens möte om kompetensförsörjningen i framtiden och om hur arbetslivet har anpassats i en globaliserad, digitaliserad och föränderlig värld. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 9 december, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.