Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


 

Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

 

Samtalsedare är Emelie Fågelstedt, som är digital strateg och kommunikationskonsult vid den egna byrån Fågelstedt Kommunikation. Hon har levt som digital nomad de senaste sex åren, varav längre perioder baserad i Japan och Storbritannien. Hon är även frilansjournalist och skriver om digitala trender, start-ups och förändringar i arbetslivet. Emelie är en av grundarna bakom Svenska Nomader.

Emelie Fågelstedt

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här

 

 

 

Kan sänkta arbetsgivaravgifter skapa nya jobb?

Patrick Joyce, chefsekonom på Almega 

Svenska arbetsgivaravgifter är bland de högst i Europa. Enligt Patrick Joyce, chefekonom på Almega, skulle det skapas 107 000 nya jobb om den allmänna löneavgiften sänktes med 3%, jobb som är välbehövda i stundande arbetsmarknadskris. Tidigare försök till sänkta arbetsmarknadsavgifter har dock gett tveksamma resultat. Är sänkt arbetsgivaravgift rätt väg att gå?

Patrick Joyce berättar för nätverket om Almegas rapport och om deras vision för att få Sverige på fötter igen efter pandemin.

DIGITAL, tisdagen den 11 maj 2021. Kl. 10.00-12.00

 

 

 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Maria Kindahl, chef för avdelningen för Förmedling och rehabilitering samt ansvarig för det förberedande arbetet av reformeringen

Arbetsförmedlingen har länge anklagats för att vara ineffektiv, dyr och allt mer irrelevant i en föränderlig arbetsmarknad. Förtroendet för myndigheten har sjunkit hos både arbetssökande och företag. I januariavtalet kom partierna överens om att myndigheten ska reformeras. Matchningstjänster planeras att outsourcas till fristående aktörer och Arbetsförmedlingens huvudsakliga roll ska bli att skapa förutsättningar för att arbetsmarknadspolitiken ska kunna genomföras. Men vad innebär det i praktiken? Och vad kommer reformeringen få för konsekvenser för kommunerna?

Maria Kindahl, ansvarig för förberedandet av reformeringen på Arbetsförmedlingen, berättar om arbetet och om hur myndigheten kan komma att se ut i framtiden.

DIGITAL. Torsdagen den 10 juni, kl. 09.30-12.30.

 

 

 

Kompetensförsörjningen i regionerna

Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet

Att möta kompetensbehoven i dagens arbetsmarknad är inte alltid lätt, speciellt inte eftersom kompetensförsörjning sträcker sig över ett flertal politikområden; bland annat näringspolitik, utbildning, regional tillväxt och arbetsmarknadspolitik. Arbetet faller därför ofta genom stolarna. Hur kan man få bukt på problemet och främja samarbete mellan myndigheter och departement i frågan? Ett förslag, som kommer från Valideringsdelegationen och Arbetsmarknadsutredningen, är att undersöka regionernas roll inom kompetensförsörjningsområdet.

Carl-Johan Klint från Näringsdepartementet, berättar om förslaget och om hur det går med samverkan mellan myndigheter och departement inom området. 

Stockholm. Onsdagen den 27 oktober 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Entreprenörskapsforum: Vägen till självförsörjning

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola

I Sverige saknar 600 000 utrikesfödda självförsörjning. Det skapar ett stort utanförskap och försvårar för ekonomisk integration i samhället. Inom ramen för Entreprenörskapsforums projekt ”Integration Sverige” har de släppt en rapport som undersöker vägar till självförsörjning för de mest ekonomiskt utsatta i samhället. Rapporten kommer med förslag på insatser inom ett antal olika sakområden, bland annat inom arbetsmarknad, utbildning, entreprenörskap och filantropi.  De argumenterar för sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, effektivare lönebildning, anställnings- och sysselsättningssubventioner samt stärkta incitament för individen att arbeta. Men är reformer som dessa möjliga i ett välfärdssamhälle? Och vad är egentligen rimliga krav att ställa när det kommer till incitament för självförsörjning?

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum och medförfattare till rapporten ”Vägen till självförsörjning” berättar om resultaten och vad som behövs göras för att inkludera utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Stockholm, onsdagen den 15 december 2021. Kl. 09.30-12.30.

 

Med förbehåll för ändringar

 

Datum 2022: Mer info inom kort 

  • Torsdagen den 10 mars
  • Torsdagen den 5 maj
  • Torsdagen den 8 september 
  • Fredagen den 28 oktober 
  • Fredagen den 9 december 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Villkor och pris finner du här

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. I dagsläget hålls därför alla nätverksträffar digitalt. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen när situationen tillåter.

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.