Arbetsmarknadspolitiskt nätverk


 

Det är tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Regeringen och samarbetspartierna har olika syn på vad som bör göras och hur vi ska få fler i arbete. Den rödgröna regeringen tvingas driva en arbetsmarknadspolitik som i stora delar är klassisk borgerlig politik. Dessutom är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens. Kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling.

- Hur möter man bäst de ständigt förändrade kompetenskraven?

- Vilka områden kommer regeringen prioritera?

- Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

I Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk arbetsmarknadspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka.

Vår målsättning är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom arbetsmarknadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Samtalsledare är Catharina Bildt Grape som är konsult med lång erfarenhet av arbete inom integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Catharina är jurist och har en bakgrund som politiskt sakkunnig för integrationsfrågorna i Regeringskansliet 2006-2014. Sedan 2015 är hon egen företagare och med många olika uppdrag inom projektledning och politisk analys, Catharina anlitas ofta som moderator och för att leda workshops.

Catharina Bildt Grape 

Programmet uppdateras löpande nedan. Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här och här.

 

 

 

Kompetensförsörjningen i regionerna

Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet

Att möta kompetensbehoven i dagens arbetsmarknad är inte alltid lätt, speciellt inte eftersom kompetensförsörjning sträcker sig över ett flertal politikområden; bland annat näringspolitik, utbildning, regional tillväxt och arbetsmarknadspolitik. Arbetet faller därför ofta genom stolarna. Hur kan man få bukt på problemet och främja samarbete mellan myndigheter och departement i frågan? Ett förslag, som kommer från Valideringsdelegationen och Arbetsmarknadsutredningen, är att undersöka regionernas roll inom kompetensförsörjningsområdet.

Carl-Johan Klint från Näringsdepartementet, berättar om förslaget och om hur det går med samverkan mellan myndigheter och departement inom området. 

Stockholm. Onsdagen den 27 oktober 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Entreprenörskapsforum: Vägen till självförsörjning

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola

I Sverige saknar 600 000 utrikesfödda självförsörjning. Det skapar ett stort utanförskap och försvårar för ekonomisk integration i samhället. Inom ramen för Entreprenörskapsforums projekt ”Integration Sverige” har de släppt en rapport som undersöker vägar till självförsörjning för de mest ekonomiskt utsatta i samhället. Rapporten kommer med förslag på insatser inom ett antal olika sakområden, bland annat inom arbetsmarknad, utbildning, entreprenörskap och filantropi.  De argumenterar för sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, effektivare lönebildning, anställnings- och sysselsättningssubventioner samt stärkta incitament för individen att arbeta. Men är reformer som dessa möjliga i ett välfärdssamhälle? Och vad är egentligen rimliga krav att ställa när det kommer till incitament för självförsörjning?

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum och medförfattare till rapporten ”Vägen till självförsörjning” berättar om resultaten och vad som behövs göras för att inkludera utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Stockholm, onsdagen den 15 december 2021. Kl. 09.30-12.30.

 

 

 

Valåret 2022: Hur kommer vi till bukt med långtidsarbetslösheten?

Från vänster: Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Michael Anefur (KD), Kristdemokraterna arbetsmarknadspolitisk talesperson och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet. 

En mandatperiod som präglats av en förödande pandemi, med höga dödstal och en mycket tuff arbetsmarknad, är snart över. Den nästa regeringens största uppgift kommer att vara att få landet på fötter igen. Den långtidsarbetslöshet som växte redan innan pandemin har förvärrats, digitaliseringen har påskyndats och många jobb som försvunnit kommer inte komma tillbaka. Hur kan vi ta vara på krisen för att anpassa oss till en arbetsmarknad i förändring? Och hur kan vi kompetensutveckla för att få till en bättre matchning? Vad krävs egentligen för att komma till bukt med långtidsarbetslösheten?

Under dagens träff gästas vi av Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet och  Michael Anefur (KD), Kristdemokraterna arbetsmarknadspolitisk talesperson. De kommer presentera och diskutera hur respektive parti planerar att få bukt på arbetslösheten. 

Stockholm, torsdagen den 10 februari 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Bodens kommun: Så fick vi 10 000 nya jobb

Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden 

Den billiga elen i norra Sverige lockar många investerare. Förutom att Facebook ska öppna ett jättedatacentrum i Luleå, har H2 Green Steel nyss meddelat att de ska öppna en fabrik i grannkommunen Boden i syfte att tillverka fossilfritt stål. Fabriken kommer leda till 1 500 direkta jobb och upp till 10 000 indirekta jobb. I en kommun med endast 28 000 invånare är det en signifikant ökning. Vad betyder detta för Boden och dess arbetsmarknad? Hur arbetar kommunen med kompetensförsörjning? Och hur gjorde de för att locka till sig denna jätteinvestering?

Under denna träff gästas vi av Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden. Han berättar om investeringen och vad som behövs göra för att förbereda kommunen för befolkningsökningen.

Stockholm, fredagen den 1 april 2022, kl.09.30-12.30

 

 

 

Det svenska skuggsamhället

Elinor Torp, författare och journalist på Dagens Arbete

När det kommer till arbetslivsfrågor ser vi ofta Sverige som ett föregångsland. Kollektivavtalsmodellen har gett de flesta av oss ett mycket bekvämt och säkert arbetsliv. Men dem som står utanför befinner sig i en helt annan verklighet. Det finns nämligen en annan arbetsmarknad, ett skuggsamhälle, där utländsk arbetskraft utnyttjas under fruktansvärda förhållanden av kriminella nätverk och korrupta arbetsgivare. Svarthandeln kostar staten åtminstone 66 miljarder kronor per år. Samtidigt är stat, landsting och kommuner de största upphandlarna, och ibland, de största bovarna. Varför har myndigheter svårt att få grepp på problemet? Hur kan upphandlare se till att allt går rätt till? Och hur kan du som privatperson se till att diskaren på din favoritkrog har schyssta arbetsvillkor?

Under dagens träff gästas nätverket av författaren och journalisten Elinor Torp. Hon berättar om sin bok ”Vi, skuggorna” som handlar om det parallella skuggsamhället och vad som behövs göras för att få bukt med problemet.

Stockholm, fredagen den 10 juni 2022, kl.09.30-12.30

 

 

 

Perspektiv från näringslivet

Northvolt har seglat upp på agendan som en del av den gröna industrin, med batterier som kan bli en viktig pusselbit i elektrifieringen av Sverige. Etableringen innebär även nya gröna jobb, deras fabrik i Skellefteå är en del av den nya satsningen i norra Sverige, som tillsammans med flera andra investeringar kommer skapa en inflyttning av ungefär 100 000 nya människor. Hur ser Northvolt på den svenska arbetsmarknaden? Hur går det att hitta arbetskraft? Vad anser de behövs för att underlätta för näringslivet när det kommer till arbetsmarknadsfrågor?

Emelie Adenlöf är projektledare på Northvolt och jobbar med rekrytering, employer branding och relocation. Hon är dessutom Northvolts representant i diverse externa kompetensförsörjningsprojekt på EU- och nationell nivå. Hon berättar för nätverket om deras perspektiv på den svenska arbetsmarknaden.

Stockholm, torsdagen den 27 oktober 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

Datum 2022: Mer info inom kort 

  • Tisdagen den 6 december 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Villkor och pris finner du här

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.