Bli bättre rustad för att möta morgondagens utmaningar


Leverans- och avtalsvillkor

Registrering
Registreringar kan göras fram till och med den faktiska dagen för evenemanget. Vi rekommenderar dock att du registrerar dig i god tid eftersom det finns ett begränsat deltagarantal för alla kurser.

Avbokning
Din registrering och därmed betalning för deltagande i kursen är bindande.

Överlåtande
Vid förhinder vad gäller kursdeltagande kan platsen överlåtas till en kollega från samma arbetsplats.

Ändringar
Om Altinget ställer in en kurs återbetalas det betalade beloppet. Altinget är i övrigt inte ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd av ändringar.

Godkännande
Genom att acceptera ett erbjudande på Altinget godkänner du dessa allmänna villkor. Förbehåll görs för utsålda eller avvecklade varor/tjänster samt för prisstigningar och typfel. Priser är exkl. moms.

Upphovsrätt
Levererat material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Vidare distribuering eller annan användning av materialet får endast ske enligt överenskomst med Altinget.

Ansvarsfriskrivning
Altinget frånsäger sig ansvaret för eventuella skador som kan uppstå enligt produktansvarslagen. Ansvarsfriskrivningen gäller såväl direkta som indirekta förluster.

Betalning
När registreringen genomförts skickas en faktura till angiven faktureringsadress. Betalningsfristen är 30 dagar. 

Order och leveranskostnader
En registrering behandlas så snart som möjligt. Omedlebart efter din beställning får du ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering.