Bli bättre rustad för att möta morgondagens utmaningar


Altinget erbjuder kurser som ger ny professionell kunskap och skarp politisk insikt till dig och din organisation. Du får inspiration, kunskap och verktyg samt unik insikt i den politiska beslutsprocessen. 

Altinget: kurser är kompetensutveckling under ledning av högkvalificerade kursledare tillsammans med professionella aktörer inom ditt eget område - utformade för att hjälpa dig och din organisation att möta morgondagens utmaningar.