Budget 2021

SD: Staten måste stå för extraordinära sjuklönekostnader

SD: Staten måste stå för extraordinära sjuklönekostnader

DEBATT. I vårt förslag till budget lanserar vi en åtgärd där staten redan på förhand tar ansvaret för extraordinära sjuklönekostnader under hela 2021. Företagen behöver den trygghet som ett långsiktigt besked innebär, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"