KDU: Skattemanifest – för fler jobb, företagande och starkare familjer

Idag är sista dagen att lämna in deklarationen. KDU presenterar därför ett nytt skattepolitiskt manifest med förslag på skattesänkningar. För att bygga Sveriges välstånd starkare krävs en skattepolitik som uppmuntrar […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar