Migrationsverket har nått målen för 2017

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken. – Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar