Entreprenör fälls för dödsolycka i grop

En grovarbetare dog efter att ha fått rasade jordmassor över sig i en grop hösten 2013. Entreprenören fälls för arbetsmiljöbrott av Lunds tingsrätt. Beställaren av jobbet frias.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar