Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:4) om upphävande av föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd;

Författningen träder i kraft den 1 januari 2018


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar