Tuffa förhandlingar om löner i tjänstesektorn

Förhandlingarna om nya avtal i tjänstesektorn går trögt. Arbetsgivarna inom Almega har framför allt motsatt sig lönenivån i avtalen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar