Personal ska bära visir vid rättegångar

Säkerheten vid landets tingsrätter ska förbättras. Vid princip samtliga 50 tingsrätter ska åtgärder sättas in för att minska risken för smittspridning, enligt en undersökning gjord av Sveriges Radio Ekot.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar