Ericsson: Anställda måste bära mask

Telekomjätten Ericsson gör det obligatoriskt för sina anställda att bära ansiktsmask på jobbet. Maskkravet omfattar även de som besöker något av Ericsson kontor. Kravet gäller från och med onsdagen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar