Fem frågor till forskaren Peter Palm...

... leg sjukgymnast, specialist inom ergonomi vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han får 2 972 000 kronor av AFA Försäkring för att ta fram en checklista, översätta ett amerikanskt riskbedömningsverktyg och utveckla en metod för mätning av muskelbelastning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar