Fortsatt distansjobb kan öka flyttviljan

Tre av fyra yrkesverksamma hoppas på en förändrad arbetssituation efter coronapandemin. Högst i kurs står att få större möjlighet att jobba hemifrån. Samtidigt är fyra av tio kontorsanställda beredda att flytta vid fortsatt distansarbete.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar