Kvinnolobbyn: Lönegapet fortsätter öka

Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och är nu 15 procent. Det fastslår Sveriges kvinnolobby i sin årliga rapport. – Det behövs en bredare diskussion för att komma åt det ojämnställda arbetslivet, som är grunden för den lönebild vi har på svensk arbetsmarknad, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen SKR.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar