Städbolag vill inte kännas vid fackets polisanmälan

Städföretaget Efmab tillbakavisar anklagelserna om dåliga arbetsvillkor för sina anställda och säger att de inte har blivit polisanmälda. Seko pendelklubb försäkrar dock att en anmälan gjorts.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar