Operatören föll på 900-gradigt stålämne

Operatören fick svåra brännskador efter att hon föll på det heta stålämnet. Arbetsgivaren, SSAB Emea, betalar 300 000 kronor i företagsbot.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar