Arbetsgivare väljer bort transpersoner

FORSKNING. Transpersoner diskrimineras på svenska arbetsmarknaden. Det visar en studie från Linköpings universitet med över 2000 fingerade jobbansökningar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar