De förhandlade till sig extra ledighet

Man kan förhandla om mer än pengar. Klubbsektionen på Vuxenskolan i Gävleborg lyckades få fler dagar obligatorisk ledighet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar