Pappers vill se en tredje väg i las-frågan

Pappers anser inte att valet enbart står mellan alternativen att förhandla centralt eller acceptera politikernas förslag. I stället vill förbundet förhandla om anställningstryggheten under avtalsrörelsen, skriver da.se.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar