Han tar över på LO-TCO Rättsskydd efter Holke

Mattias Landgren blir ny vd och chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd. Han efterträder Dan Holke som arbetat för bolaget i 25 år och nu pensioneras.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar