ST: Fel att hänvisa till broderns misstänkta brott

Facket hävdar att Försäkringskassan backade ur en anställning med motiveringen att personens lillebror stod åtalad för narkotikabrott. Det är brott mot både grundlagen och Europakonventionen skriver ST i en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar