AD: Rätt avskeda polis som fällts för misshandel

Svenska Polisförbundet misstrodde hovrätten som hade dömt en polis för misshandel och ville därmed ogiltigförklara avskedandet av polisen. Men Arbetsdomstolen, AD, ser ingen anledning att ifrågasätta domen och slår fast att det var rätt att avskeda polismannen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar