Näringslivet utesluter inte nollbud

Svenskt Näringsliv utesluter inte att det kan bli noll procents löneökningar när förhandlingarna återupptas i höst.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar