Facket: Kyrkoherde diskriminerade medarbetare

Kommunalarbetareförbundet stämmer Svenska kyrkan för diskriminering. En kyrkoherde följde mot medarbetarens vilja in på ett privat läkarbesök, hävdar förbundet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar