Arbetsförmedlingen i region Syd hotas med vite

Skyddsombudet för Arbetsförmedlingen Region syd larmade om den dåliga arbetsmiljön i höstas. Arbetsmiljöverket överväger nu att fatta beslut om föreläggande och vite, om arbetsgivaren inte genomför flera åtgärder senast den sista maj.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar