Spridning av bilder från rättssalar förbjuds

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar