Svårare för staten att rekrytera högutbildade

Arbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar