STs a-kassa ökade utbetalningarna

Utbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar