JO kritiserar människosynen på anstalt

Efter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar