Riksrevisionen vill att SCB tar större ansvar

De svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar