Överdirektören tar över Arbetsförmedlingen

Maria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar