Farliga maskiner upptäckta vid krograzzior

Flera missförhållanden upptäcktes, bland annat illegal arbetskraft och farliga köksmaskiner, när en rad myndigheter granskade restaurangbranschen under förra veckan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar