Få tar ut alla a-kassedagar

Förra året var det bara 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan. Det visar ny statistisk från Sveriges a-kassor. Sammanlagt var det 232 000 personer som fick ersättning 2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar