Tänka nytt

Efter ett antal år som journalist hade jag fastnat i en mall. Texterna var korrekta men tråkiga. Så jag hittade en kurs i kreativt skrivande. Det talas ju ofta om att tänka utanför boxen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar