Allt fler beslag vid domstolarna

Antalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar