LO: Arbetslösa invandrare kan ta jobben

Det finns många arbetslösa invandrare som skulle kunna ta jobben som i dag går till arbetare utanför EU, enligt LO.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar