V kräver mer pengar till arbete med arbetsmiljö

Vänsterpartiet vill se mycket stora satsningar på Arbetsmiljöverket i sin budgetmotion och kräver bland annat en kriskommission mot det ökande antalet dödsolyckor i arbetslivet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar