Flest kvinnor på myndighetschefsposterna

Kvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar