Universitetscampus utryms efter hot

Linköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar