DO utreder repressaliebrott på Karolinska

ANTISEMITISM. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att inleda ett tredje tillsynsärende som rör antisemitism på Karolinska universitetssjukhuset. I det nya ärendet ska DO utreda om sjukhuset har brutit mot repressalieförbudet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar