Personal­uthyrning minskar – arbetaryrken drabbade

Signalerna är tydliga - sysselsättningen mattas, vittnar nu de stora bemanningsbolagen om. Framför allt är det arbetare i industrin som åker ut.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar