Kvinnliga chefer bättre på det mesta

Kvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap. Detta enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard business review.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar