Förlängning av den tillfälliga lagen träder i kraft

I morgon, lördagen den 20 juli, träder förlängningen av tillfälliga lagen i kraft. En av förändringarna gäller regler för familjeåterförening. På Migrationsverkets webbplats kommer det att finnas information om vad som gäller på flera språk.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar