Svensk-brittiskt samarbete kan ge nya jobb

De svenska och brittiska regeringarna har undertecknat ett avtal om samarbete kring framtida stridsflygsförmåga. Samarbetet kan innebära flera nya jobb för Sverige, enligt Saabchefen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar