Tvåtusen kan få lämna Sandvik

Verkstadskoncernen Sandvik börjar märka av en vikande efterfrågan och planerar nu för att göra sig av med 2 000 anställda.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar