Schemalagda raster ökade effektivitet

Större frihet över arbetstiden är en trend på många arbetsplatser. Men Vårdguiden 1177 i Västra Götaland gick emot utvecklingen och införde raster på bestämda klockslag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar